O nás

První historické zmínky o šachu v Hošťálkové se datují již okolo roku 1899, kdy na místní evangelickou školu přišel dne 1. 9. 1899 učitel Václav Dobiáš. Ten začal na místní škole, kterou navštěvovaly děti nejen z Hošťálkové, ale také Držkové a Rajnochovic, vést šachový kroužek. Dobiáš se kromě vyučování šachu věnoval tehdy velmi populárnímu korespondenčnímu šachu a také se zapojoval do řešitelských soutěží. Jeho největším úspěchem bylo 3. místo na korespondenčním turnaji ČČŠ, sk. IV roku 1906-1907. Dobiáš v Hošťálkové také napsal první písemný pracovní sešit o šachu.

Z období okolo 1. světové války nejsou k nalezení žádné zprávy o probíhajícím šachovém dění nejen na území katastru obce Hošťálková. Významným milníkem historie šachu na Valašsku je rok 1944, kdy přesto že probíhá 2. světová válka dochází k založení Šachového valašského okrsku (ŠVO), který byl ustaven dne 13.2.1944 v restauraci ,,U Stolaříků“ ve Valašském Meziříčí. Mezi zakládajícími členy se nachází také oddíl Hošťálkové, v té době nesoucí název ŠKNS Hošťálková (národní souručenství).

Jedním ze členů nově stanoveného výboru ŠVO byl hošťálovský Karel Kyjánek (Hošťálková 23). Předsedou oddílu ŠKNS Hošťálková v té době byl Jaromír Teichl (Hošťálková 190). První ročník meziklubové soutěže pořádané ŠVO, byl zahájen dne 5.3.1944 za účasti 10 družstev z 9 sdružení, vyhrál tým Hošťálkové.

V roce 1944 měl oddíl ŠKNS Hošťálková tyto členy: Jakub Jiráček, Miloš Zemánek, Karel Zemánek, Josef Hrbáč, Josef Kutěj, Jan Kovář, Jan Kaňák, Jan Pala, Karel Kyjánek, Adolf Bystroň, Jaroslav Uhřík, Jaromír Teichl, Jan Fárek, Zdeněk Zemánek, Josef Koňařík, František Pala, Oldřich Janata, Josef Pavlíček, Jan Češek a Josef Kovalda. A od roku 1951 přibyli do oddílu tito noví členové: Klika, Husička, Slovák, Vitovják, Jurečka, Jurajda, Miloslav Češek, Antonín Štěpán, Lubomír Krutílek, Jindřich Martínek, Josef Povala, Jaromír Hluchý, Karek Kolencsik, Miroslav Vavrečka, Miroslav Staněk, Jan Křůpala, Josef Hříbek, Štěpán Kovář, Jan Martinek, Milan Filip, Jan Zemánek, Vladimír Dočkal, Hruška.

V následující sezoně 1944/1945 měl oddíl ŠKNS Hošťálková dokonce tři družstva v soutěžích. Počty družstev v rozmezí 1-3 se střídavě pohybovaly na úrovni okresních až krajských soutěží do roku 2006.

Výše lze vidět, že oddíl Hošťálkové okolo roku 1950 měl velmi početnou členskou základnu. Ve zpravodaji z roku 1955 měl oddíl Hošťálková jednoho hráče, který měl udělen druhou výkonnostní třídu. Tímto hráčem byl František Klika.

 Zájem o šachy dokládá i statistika z roku 1966, kdy okres Vsetín (č.76) má celkem 477 šachistů a patří tak mezi okresy s nejvyšší členskou základu v tehdejším Československu.

Na přelomu 60. a 70. let 20. století výborných výsledků v korespondenčním šachu dosahuje kvarteto šachistů o složení: A. Štěpán (Hošťálková), E. Vítek, F. Hřava a F. Šerý. Velkým úspěchem v korespondenčním šachu nejen pro místní oddíl je titul přeborníka Mistrovství ČSSR dorostenců pro Pavla Plška (1965/1966).

Po roce 1970 začíná Hošťálková sbírat cenná umístění v kategoriích jednotlivců. V roce 1971 se přebornicí okresu dorostenek stává V. Plšková. Následně (1972) se v okresním přeboru sk. dorostenci na 3. místě umístil V. Plšek. Dalším cenným úspěchem je druhé a třetí místo pro Veselského a Kutěje ve finále B Přeboru města Vsetína 1976.

Šachové družstvo Hošťálková 1973: zleva Z. Zemánek, M. Češek, E. Vítek, J. Kutěj, F. Veselský, zleva dole J. Kovář a F. Plšek

V letech 1974-1977 se Hošťálková ujímá i role pořadatelské. Odehrály se zde první čtyři ročníky Memoriálu Jana Kováře (výsledky v sekci Memoriál Jana Kováře na našem webu), který se hrál na tzv. diktát (bílý teď, černý teď). Největší účast byla v roce 1975 (17 tříčlenných týmů).

Hošťálovští šachisté se v letech následujících nejčastěji zúčastňovali turnajů v okolí naší obce, jmenovitě v Zubří a Vsetíně. Jednalo se především o hráče A. Štěpán (1. ročník víkendového turnaje v Zubří-porazil silného P. Lva), Veselský (na několik let přestoupil do Z. Vsetín), V. Plšek, Zemánek. Po roce 1989 také bratři Vaculíkovi, J. Surý a posléze A. Krmela (jednu dobu hrající za Hutisko-Solanec).

Od úspěchů rodiny Plšků se v Hošťálkové mládežnickému šachu téměř nevěnovali. Až zhruba v roce 1993 začíná Hošťálkovou v kategorii mládežníků reprezentovat Zdeněk Vaculík a Zemánek. Vaculík se roku 1993 stává přeborníkem okresu v kategorii žáků. Dále se tato dvojice vyskytuje ve startovních listinách turnaji v Lutíně (1993 a 94), na přeboru MŠŠ žáků či na víkendovém turnaji dorostenců v Hošťálkové (Z. Vaculík-1. místo).

Okolo roku 2004 začíná reprezentovat Sokol Hošťálková první z mládežníků nastupující generace Ondřej Karlík. Karlík se svým dědou F. Veselským se zúčastňuje turnajů, jako například Přebor Vsetína, víkendových turnajů mládeže a dalších akcí na okresní či krajské úrovni. Ondřej posléze odchází na několik let do Zbrojovky Vsetín.

V roce 2007 se v mládežnických sestavách Hošťálkové objevují hráči, kteří oddíl reprezentují jen na několika turnajích. Mezi tyto hráče patří Zetek, Leckéši, Hojsák, Barčák, Kašparová a další.

V tomto roce se také do Hošťálkové vrací talentovaný Ondřej Karlík. Na místní ZŠ mezitím trenér A. Krmela vede kroužek, který navštěvuje nastávající generace hošťálovských talentů, ve složení J. Bednařík, J. Krejča, K. Kachtík, J. Gálík, O. Vraj, K. Vraj, J. Slavětínský, K. Dančáková, D. Gargulák, D. Gajdoš, K. Husička, A. Březina, F. Maňák a další.

Historie od roku 2007 bude během následujících dnů doplněna.